– Informarea si instruirea lucratorilor organizatiei in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
– Elaborarea documentelor specifice activitatii P.S.I.
– Instruirea specifica la angajare a salariatilor, instruirea la locul de munca, instruirea periodica etc.
– Intocmirea planurilor de control in scopul verificarii modului de respectare si aplicare a prevederilor legislative specifice in vigoare.
– Intocmirea Planului de masuri in vederea prevenirii si stingerii incendiilor.
– Intocmirea Planului de interventie in caz de incendiu sau a situatiilor de urgenta, precum si evaluarea riscului de incendiu.
– Consultanta in vederea asigurarii dotarii unitatilor economice cu material specific stingerii incendiilor.
– Stabilirea punctelor vulnerabile la incendiu si a ipotezelor de interventie ca aplicatii practice.
– Testarea in vederea verificarii cunostintelor de acordare a primului ajutor si de evacuare a lucratorilor in cazul situatiilor de urgenta.