Nu toate activitățile economice necesită obținerea unor autorizații sau avize.

Trebuie, insă, retinute două aspecte foarte importante:
1. In marea majoritate a situațiilor, demersurile pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și/sau licențelor de funcționare trebuie facute dupa ce s-a înființat firma sau punctul de lucru;
2. Avizele, autorizațiile și/sau licențele se obțin doar dacă sunt îndeplinite anumite condițiile de calitate, igienă, volum, siguranță, etc impuse de legea română aplicabilă respectivului domeniu de activitate.

Cererile de autorizare a funcţionării se depun la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul din judeţul pe a cărui rază solicitantul îşi are stabilit sediul social principal sau secundar, la înregistrarea societății ori a sediului secundar, sau pe parcursul funcționării, ori de câte ori intervine o modificare în cele declarate anterior. Oficiul Registrului Comerţului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.

În urma depunerii acestei declarații autoritățile publice competente vor efectua un control privind conformitatea celor declarate, pentru:
a) actul de autorizare sanitară, emis de direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau de ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;
b) actul de autorizare veterinară, emis de direcţiile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de ministerele cu reţea veterinară proprie;
c) actul de autorizare de mediu, emis de autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;
d) actul de autorizare din punct de vedere al protecţiei muncii, emis de inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Pe lângă autorizarea funcționării de la Registrul Comerțului, prezentată mai sus, există multe alte situații în care sunt cerute avize, autorizații, licențe de funcționare foarte variate, cum sunt cele de mai jos:
» Case de schimb valutar – autorizația de functionare emisa de Banca Națională a României ;obiect unic de activitate;
» Societăți de asigurare-reasigurare – aviz de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ;
» Societăți de turism -licență de turism-Ministerul Turismului+ 1 angajat cu brevet de turism ;
» Operațiuni vamale -autorizație Direcția Generală a Vămilor ;
» Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor – aviz Ministerul de Interne și autorizație de la Inspectoratele județene de poliție ;
» Societăți de arhitectură – cel puțin un asociat este membru în Ordinul Arhitecților din România cu drept de semnătura și este înscris în Tabloul Național al Arhitecților la secțiunea 1-arhitecți;
» Servicii în domeniul protecției muncii – abilitare Ministerul Muncii și Solidarității sociale ;
» Autorizația de comercializare a diferitelor produse: tutun,alcool,etc;
» Autorizația de functionare, eliberată de Primaria din localitatea/sectorul unde veți funcționa ;
» Autorizarea sanitar- veterinară de funcționare a unităților din industria alimentară, emisă de catre DSVSA;
» Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor, eliberată de Inspectoratul pentru situatii de urgență din localitatea/sectorul unde veți funcționa .