Ce modificari cuprinde noua versiune a REVISAL ?

Principalele modificări aduse aplicației  se referă la următoarele aspecte:

 •  Actualizarea nomenclatorului COR;
 •  Actualizarea nomenclatorului SIRUTA;
 •  Introducerea posibilităţii de a înregistra un salariat apatrid;
 •  Cetăţenia unui salariat se va înregistra la nivel de ţară de apartenenţă;
 •  Un salariat român se va putea înregistra şi cu act de identitate: alt tip de act identitate românesc;
 •  Pentru un salariat, trebuie precizată ţara de domiciliu / reşedinţă;
 •  Radiere salariat;
 •  Radiere contract;
 •  Nomenclator temeiuri de suspendare;
 • Nomenclator temeiuri de încetare;
 •  Prelungire detaşare;
 •  Corecţie reactivare;
 • Transfer contracte;
 •  Schimbare loc de muncă;
 • Schimbare gestiune registru.

Atenție! Începând cu data de 16 aprilie 2016, pentru depunerea registrului ce conține salariați sau contracte ce se află într-una din situaţiile de mai jos, este necesară instalarea versiunii 6.0.4 a aplicației Revisal sau actualizarea aplicației proprii de gestiune a salariaților conform specificaţiilor tehnice revizuite la data 15.03.2016:

1. Salariaţi cu cetățenia într-una din țările Croația, Elveția, Islanda, Lichtenstein sau Norvegia;
2. Contracte de muncă aflate în starea „Suspendat” pentru unul dintre temeiurile eliminate din nomenclatorul privind temeiurile legale de suspendare: „concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani” (Art51Alin1LiteraB) sau „pe durata detaşării” (Art52Alin1LiteraD)

Până la conformarea integrală cu specificaţiile tehnice revizuite la data 15.03.2016, angajatorii care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaților şi care, în registrul pe care îl generează, au înregistrate situaţii de tipul celor de mai sus, vor opera, în versiunea actuală a soluţiei proprii, următoarele modificări:

1. Actualizarea nomenclatorului privind naţionalităţile, conform anexei nr. 2 din specificaţiile tehnice aferente versiunii 6.0.4 a aplicaţiei Revisal, prin asocierea, pentru ţările menţionate la punctul (1), a cetăţeniei UESEE în loc de Alta;
2. Anularea suspendărilor pentru temeiurile specificate la punctul (2), astfel încât, contractele afectate să revină la starea anterioară suspendării – activ sau detaşat, după caz.

Revisal- V 6.0.4

Ghid Instalare v 6.0.4