Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264/10.04.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014. Potrivit acestui act normativ, contribuabilii cărora nu le sunt incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Codul Fiscal, întrucât nu au avut obligaţia efectuării de plăţi anticipate în anul precedent, au obligaţia efectuării plăţilor anticipate pentru anul curent, pentru sumele cu titlu de impozit sau contribuţii sociale înscrise în decizie şi pentru care termenele de plată au expirat, la data comunicării de către organul fiscal a deciziei de impunere pentru plăţi anticipate.

În situaţia în care organul fiscal comunică contribuabililor deciziilor de plăţi anticipate după expirarea termenelor de plată prevăzute de Codul Fiscal, aceştia nu datorează accesorii pentru perioada cuprinsă între termenul de plată prevăzut de Codul Fiscal şi data comunicării deciziei de plăţi anticipate, inclusiv.

În acest context, contribuabilii persoane fizice care au obţinut venituri din închirieri şi pentru care deciziile de impunere pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate au fost comunicate cu întârziere, nu datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru perioada cuprinsă între termenul de plată prevăzut de Codul Fiscal, respectiv 25 martie 2014 şi data comunicării deciziei de impunere.

În cazul în care contribuabilii au plătit deja penalităţi pentru întârzierea la plată, sumele percepute ca accesorii vor fi compensate cu alte obligaţii datorate bugetului de stat sau, după caz, pot fi restituite.

www.finantevalcea.ro