Ce inseamnă protecția muncii?

Conform definiției din Legea 319/2006, securitatea și sănătatea în muncă (protecția muncii) reprezintă “un ansamblu de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă”.
Tradus într-un limbaj mai apropiat nouă înseamnă că angajatorul trebuie să creeze un climat de muncă astfel încât angajatul să se întoarcă acasă de la muncă la fel de sănătos precum a venit la începerea programului.
Normele de aplicare din H.G.-1425/2006 ne explică ce măsuri trebuie să ia angajatorul în așa fel încât să creeze un mediu de lucru sigur pentru angajații săi.

De ce să ne alegi pe noi ?

 1. Suntem serviciu extern de prevenire și protecție autorizat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 2. Vă reprezentăm in faţa controalelor;
 3. Avem personal cu peste 10 ani vechime și peste 100 de clienti reprezentati cu succes in fata controalelor;
 4. Ne deplasăm în unităţile clienţilor pentru alegerea și implementarea celor mai bune măsuri în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă (protecției muncii) ;
 5. Oferim consultanță gratuită;
 6. Nu percepem taxe suplimentare sau ascunse;
 7. Ne desfășurăm activitatea în judeţele Timiș și Caraș-Severin;
 8. Comercializăm echipamente de protecție, semnalizări de securitate cât și truse medicale de prim ajutor;
 9. Avem parteneriate cu persoane juridice sau persoane fizice autorizate pentru măsurarea și verificarea rezistenței de dispersie la pământ (buletin PRAM), medicina muncii cât și pentru inspecțiile tehnice ISCIR;

Ce servicii vă oferim în calitate de serviciu extern?

În urma analizării documentelor şi documentaţiei şi/sau documentaţiilor tehnice puse la dispoziţie de către beneficiar, în vederea efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform legislaţiei în vigoare, prestatorul ofera informaţii, propune, elaborează şi întocmeşte şi/sau efectuează pentru beneficiar următoarele activităţi :

 1. întocmeşte pentru angajator deciziile sau dispozitiile prin care se stabileşte modul de organizare al activităţilor de prevenire şi protecţie (prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor, cercetarea evenimentelor, instruirea lucrătorilor);
 2. elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă (protecția muncii), ţinând seamă de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru pentru aducerea la indeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 3;
 3. elaborează tematicile pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 7 ;
 4. elaborează programul de instruire – testare la nivelul unităţii şi întocmeşte testele pentru testarea în urma instruirilor la angajare şi periodice pentru personalul beneficiarului, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 8;
 5. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor H.G. 1048/ 2006 pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 20;
 6. informeaza în scris beneficiarul cu privire la modul de întreţinere, manipulare şi depozitare adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi propune termenele de înlocuire pentru acestea, pentru aducerea la indeplinire a prevederilorG. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 21;
 7. (daca este cazul) întocmeste tabelul pentru tinerea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific conform prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 101 – 107, pentru aducerea la indeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 10 ;
 8. (daca este cazul) întocmeste tabelul pentru tinerea evidenţei zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă (protecția muncii)  si propune tipul de semnalizare necesar şi amplasarea semnalizarilor conform prevederilor H.G. 971/ 2006, pentru aducerea la indeplinire a prevederilor G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 11 ;
 9. (daca este cazul) întocmeste tabelul pentru tinerea evidenţei meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor, pentru aducerea la indeplinire a prevederilorG. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 12 ;
 10. pune la dispozitia beneficiarului registrele de evidenta a evenimentelor, pentru aducerea la indeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 23;
 11. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 101 – 107, pentru aducerea la indeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 9 ;
 12. efectuează instruirea introductiv-generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la personalul nou angajat din cadrul unităţii beneficiarului pentru asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi efectuează verificarea cunoaşterii de către lucrători a informaţiilor primite, pentru aducerea la indeplinire a prevederilorG. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 7 ;
 13. oferă informaţii de specialitate participând activ la efectuarea instruirilor periodice şi/sau suplimentare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la personalul angajat din cadrul unităţii beneficiarului pentru asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi efectueaza anual, prin sondaj, verificarea periodică a cunoştinţelor lucrătorilor cu privire la informaţiile primite, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 7 ;
 14. procesează (completează) fişele de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, consemnând materialul de instruire, datele angajatului, verificarea cunoştinţelor, reinstruiri (instruiri suplimentare) ;
 15. efectuează în scris, catre beneficiar, propunerea de atribuţii şi răspunderi ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru actualizarea fişei postului şi pentru îndeplinirea prevederilorG. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 4;
 16. propune clauze în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin care se stabileşte modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi/ serviciile interne/ serviciile externe ai/ ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă ale beneficiarului, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 27 ;
 17. identifică pericolele şi evaluează riscurile de accidentare pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/ posturi de lucru pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 1 ;
 18. elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 2 (planul de prevenire şi protecţie va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor riscuri noi sau dacă evaluarea de riscuri va fi refăcută) pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor;
 19. participă la cercetarea evenimentelor (accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă) conform competenţelor prevăzute la H.G. 1425/ 2006, Art. 108 – 177, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor H.G. 1425/ 2006, Art. 15, punctul 22 ;
 20. reface documentaţiile întocmite, în cazul schimbării unor parametrii ai fluxului tehnologic, modificări legislative şi/sau modificări în organigrama unităţii beneficiarului, în vederea refacerii şi actualizării documentaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Nota:  HM Group Solutions se adreseaza tuturor operatorilor economici, indiferent de forma juridica (S.R.L., P.F.A., I.I., S.A), domeniul de activitate si numarul de angajati.

Pentru o oferta personalizata ne puteti contacta utilizand sectiunea contact.